vikisusage

Usage Statistics for vikis.lt

Summary Period: May 2017 - Search String
Generated 01-Jun-2017 03:42 EEST

     Hits   Search String
---------------- ----------------------

12     4.69% cache:http://alpinizmo.vikis.lt/wiki/index.php/kategorija:alpinistas
6     2.34% euro monetu aversai
5     1.95% cache:fymk7sicyraj:studento.vikis.lt/wiki/index.php/vytautas_azbainis
4     1.56% alpinizmo vikis
4     1.56% commercial photographer denmark
3     1.17% aversas
3     1.17% averso puse
3     1.17% euro monetos visu saliu
3     1.17% europos saliu monetos
3     1.17% eurå³ pavyzdå¾iai
3     1.17% gupijos wikipedia
3     1.17% gupiju dydis
3     1.17% gä—lä—s auganäios smä—lyje
3     1.17% kaip vadinasi priekine monetos puse
3     1.17% kolkstaxxx
3     1.17% laiskas destytojui
3     1.17% laisko reikalavimai
3     1.17% mindaugas strumskis
3     1.17% populiarioji vokaline muzika
3     1.17% saugus internetas vikipedija
3     1.17% strukturine shema
3     1.17% strukturinä— schema
3     1.17% studento vikis eurai
2     0.78% algimantas zilinskas
2     0.78% algirdas kumå¾a biografija
2     0.78% alpinizmovikis
2     0.78% apie kokias jauno zmogaus problemas raso j. ivanauskaite savo romane menulio vaikai
2     0.78% benedikto slenksciai
2     0.78% bukowski kai dievas kå«rä— å¾irafa
2     0.78% ciurlionio virsukalne
2     0.78% culture.lt
2     0.78% destaurate filter download
2     0.78% dideliu.sekso.leliu.uspakaliai
2     0.78% dovile saukiene
2     0.78% elbrusas kopimas
2     0.78% ernestas markå¡aitis
2     0.78% everestas vikipedija
2     0.78% everesto virå¡ukalnä— koordinates
2     0.78% fikrat salimov tel.
2     0.78% hp print driver envizex supports what printers
2     0.78% kas yra paskutinis maiå¡tas
2     0.78% kodel dzomolungma letai juda
2     0.78% marius baliulevicius
2     0.78% maå¾eikiai. jauos nuogos putes
2     0.78% miloso laiptai
2     0.78% paulius bernardas koncä—
2     0.78% rimantas neverauskas
2     0.78% silvija ir brunas
2     0.78% vengru poetas lerincas
2     0.78% viekia xxx bideo ww com
2     0.78% viktorija mardosaite porno foto
2     0.78% virsukalne lietuva
1     0.39% 1 euro moneta
1     0.39% abdouramanchuroi
1     0.39% akianes paveikslai
1     0.39% antanas gadeikis
1     0.39% anything
1     0.39% argus des piã¨ces de 2 €
1     0.39% artå«ras valionis
1     0.39% artå«ras valionis pictures
1     0.39% arunas gelunas ona gaidamaviciute
1     0.39% as atsisakiau savo mociutei daina
1     0.39% atsiprasau netiki prikelimo sv.
1     0.39% autogidas
1     0.39% autogidas.lt skelbimai
1     0.39% barbora radvilaitä—
1     0.39% benedikto slenksciai analize
1     0.39% compilation gdb irix 6.5 sgi
1     0.39% cultura.lt
1     0.39% d marquez laiå¡kas
1     0.39% dailininkas raimundas slizys
1     0.39% dailininke liaugaudiene
1     0.39% daugiskaitiniai daiktavardå¾iai
1     0.39% deklaracija turiu teise i sketi
1     0.39% dominykas norkå«nas
1     0.39% durklas su tribriaunia gelezte
1     0.39% edmundas rakstys
1     0.39% eilerasciai apie restauratorius
1     0.39% elektros knyga
1     0.39% emily dickinson poezija
1     0.39% energetiku svente 2017 04 21 diena
1     0.39% erotika lietuvos kine
1     0.39% europiniai identitetai
1     0.39% evaldas dirgela
1     0.39% filmai in
1     0.39% freskis sigitas geda
1     0.39% geles augancios smelyje
1     0.39% gertrude stein poezija
1     0.39% ibelhaupt å¾iuri atstove
1     0.39% install thai console on debian
1     0.39% j.baltuå¡io duktä— mirusi nuo aids
1     0.39% j.degutytes gerumas biografija
1     0.39% jono aisäio literatå«rinä— premija
1     0.39% ka reiskia sapnuoti karves begant is aptvaro
1     0.39% ka reiskia senovej mora
1     0.39% kai dievas kå«rä— å¾irafa
1     0.39% kaip atrodo pakirkå¡nutes
1     0.39% kaip paraå¡yti scenarijå³
1     0.39% kaip pokstas susijes su pjeses tikslais
1     0.39% kaip teisingai skaldyti akmenis
1     0.39% karmic packages.gz
1     0.39% karolis ajauskas
1     0.39% kazelinä—s
1     0.39% kazys pokå¡tas
1     0.39% kaå¾kur afrikoje filmas
1     0.39% kelione petaburkan
1     0.39% kiela saulius
1     0.39% koks neigiamas hidroakumuliacines elektrines poveikis gamtai
1     0.39% kristina å¡kä—maitä—-snyder
1     0.39% krita filter plugin
1     0.39% krita plugin tutorial
1     0.39% kruonio hidroakumuliacinä—s elektrinä—s veikimo poveikis aplinkai
1     0.39% kulturos zurnalai lietuvoje
1     0.39% kur yra everestas
1     0.39% lalbant nakti
1     0.39% language-pack-gnome-pl lucid
1     0.39% latex teksto rinkimas
1     0.39% liudvikas jakimaviäius poezija
1     0.39% makauskas seima
1     0.39% maksas ir katä—s pagrindine mintis
1     0.39% marijonas petronis
1     0.39% markesas amfora
1     0.39% marå¡ marå¡ tra ta ta
1     0.39% meno leidiniai
1     0.39% mykolas sopoäka jo gailestingumas amå¾inas
1     0.39% nijole vilutiene
1     0.39% nuo ko mire konstancija brundzaitä—
1     0.39% onute gaidamaviciute arturas rozkovas
1     0.39% oskaro ir poksto utopijos
1     0.39% pedofilä… neiå¡tirsi niekaip
1     0.39% performatyvumas
1     0.39% pianistas vytautas korys
1     0.39% poe varnas
1     0.39% proceso schema
1     0.39% ramutä— skuäaitä— balta pelytä—
1     0.39% rasytoja cicenaite
1     0.39% rimantas dichavi%c4%8di-
1     0.39% rimas smalakys
1     0.39% rimvydas ruksenas
1     0.39% romualdas spilevskis
1     0.39% ruby スレッド
1     0.39% ruta tolpezninkaite and mustafa
1     0.39% saldo antonimas
1     0.39% senjorams kelionä—s i sveicaru alpes
1     0.39% senoves lenku leliu teatras rodytas dezeje
1     0.39% sexowaper
1     0.39% siaurys narbutas
1     0.39% silumos energetiku sventes vaizdai valdovu rumuose
1     0.39% smelyje augantys augalai
1     0.39% ssrs porcelianas kuznecovos
1     0.39% staponkute motinu tylejimas siaures atenai 2003
1     0.39% sudetinga grandine
1     0.39% thomas wolfe knygos
1     0.39% traukinio apiplä—å¡imas kurä¯ ä¯vykdä— saulius ir paulius pilnas filmas .ziureti nemokamai ir neprisijungus
1     0.39% uzsakomoji savizudybe savoka
1     0.39% vaidas sapragonas
1     0.39% vaisingumo dievas
1     0.39% vengru poetas sabas lerincas
1     0.39% vertä— rå«ta savickaitä—
1     0.39% vytautas gauäys
1     0.39% www.kolkstaxxx.in
1     0.39% wwwkryziaiirmedziai
1     0.39% å¡iaurä—s atä—nai archyvas
1     0.39% å¡intoizmo kulto objektai
1     0.39% å¾urnalistä— violeta juzonytä—


Generated by Webalizer Version 2.21